Maria Wawrzyniak - prezes zarządu

Studentka Teorii muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pochodzi z Gdyni, gdzie ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie altówki oraz związana była z wieloma zespołami, min.: Zespołem Muzyki Barokowej “Appassionato”, z którym zajęła I miejsce na 39. Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu oraz Zespołem Muzyki Średniowiecznej „Erato”, z którym w 2018 zdobyła “Grand Prix “Scholi Cantorum”. Altowiolistka i jedna z założycielek Appassionato Quartett, z którym związana jest od 2016 roku. Koncertowała wielokrotnie na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, Teatru w Kaliszu, Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Od 2018 roku członkini Chopin University Chamber Choir, z którym występowała min.: na Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, European Student Orchestra Festival w Tallinie, brała udział w wystawieniu opery “Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej oraz wykonywała “Requiem” Alfreda Schnittke na scenie Filharmonii Narodowej podczas koncertu “Świat Mistrza Beksińskiego”.

Od 2019 roku związana z Zespołem Muzyki Cerkiewnej “Varslavia”, początkowo jako chórzystka, niedługo później prezes zarządu. Choć nie była związana z środowiskiem prawosławnym, muzyka cerkiewna stała się jej wielką pasją i miłością.

Magdalena Nazaruk-Pieczarka -
PR manager

Absolwentka prawa oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poetka. Zawodowo zajmuje się obsługą procesu inwestycyjnego w branży deweloperskiej, a w swoich badaniach kulturoznawczych zgłębia tematykę antropologii kultury i religii.

Prywatnie autorka tomiku poetyckiego „nie do mówienia” oraz laureatka wielu konkursów literackich. Jej wiersze znalazły się w antologii „Podlaskie hosanna. Antologia poezji religijnej regionu bialskopodlaskiego”, a także w ogólnopolskich i zagranicznych czasopismach, takich jak: “Akant”, “Tekstualia”, “Angora”, “Zupełnie Inny Świat”, “Jednorożec”, “Wakat” oraz “Podlaski Kwartalnik Kulturalny” i “Maładost” (Białoruś).

Prowadziła dział publicystyki portalu Cerkiew.pl, na łamach którego prowadziła cykl o sztuce i poezji w prawosławiu „Z perspektywy duszy”. W ramach swojej działalności dziennikarskiej publikowała również artykuły w czasopismach związanych ze środowiskiem prawosławnym: „Istocznik”, „Arche” i „Przegląd Prawosławny”. 

Zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną. Jest organizatorką wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. Charytatywnego Koncertu Muzyki Cerkiewnej w Warszawie oraz Warszawskiego Kolędowania z muzyka.cerkiew.pl. Za swoją działalność na polu kultury i dobroczynności trzykrotnie otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wyróżnienie „Dłonie Miłosierdzia” za współpracę z Eleos.

Od dziecka śpiewa w chórach cerkiewnych, a od 2017 roku w Zespole Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”, w którego zarządzie pełni także funkcję PR managera.