Oferta koncertowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą koncertową. Zaznaczamy jednak, że są to ramowe informacje. Program każdego koncertu przygotowujemy i ustalamy z Państwem indywidualnie w zależności od potrzeb i charakteru.

Czas występu:

0,5-1,5 godziny, w formie jedno lub kilkuczęściowej (np. koncert poprzedzony prelekcją lub utwory przeplatane krótkimi opisami przybliżającymi wykonywany repertuar).

Repertuar:

muzyka cerkiewna, utwory wielkopostne, paschalne, liturgiczne, kolędy Europy Środkowo-Wschodniej, muzyka ludowa słowiańska, pieśni patriotyczne.

Prelekcja:

zapoznanie z kulturą prawosławia, liturgiką, tradycjami, tłumaczeniem tekstów utworów, różnicami międzywyznaniowymi.

Skład wykonawczy:

w zależności zapotrzebowania i możliwości organizatora 16-45 osób.

Honorarium:

ustalane indywidualnie. Rozliczenie na podstawie faktury wystawionej przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Śpiewacze Varslavia” zwolnione podmiotowo z podatku VAT. W przypadku koncertów poza Warszawą, koszty transportu po stronie Organizatora.


Wszystkie szczegóły bardzo chętnie uzgodnimy podczas bezpośredniej rozmowy.

Kontakt:
Dyrektor Artystyczny – Miłosz Bogić +48 664 475 701
zespol.varslavia@gmail.com
facebook.com/varslavia