Chór Dziecięcy
Towarzystwa Śpiewaczego Varslavia

Przedstawiamy Wam nasz nowy projekt edukacyjny – Małą Varslavię. Chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci w wieku szkolnym, pochodzące z rodzin, którym bliska jest wchodniochrześnijańska tradycja muzyczna, będą mogły rozwijać się muzycznie, poprzez wspólny śpiew, ruch oraz integrację. Miejsce, w którym będą poznawać swoją kulturę, nauczą się podstaw śpiewu cerkiewnego, rozwiną swoje umiejętności wokalne oraz ogólnomuzyczne, a przede wszystkim stworzą wspólnie zespół, gotowy do publicznych występów, różnorodny i zgrany.

Jakie są cele zespołu?
    •    integracja dzieci z różnych warszawskich parafii
    •    rozwój muzyczno-ruchowy dzieci
    •    przygotowanie muzyczne dzieci do śpiewania w chórach parafialnych
    •    wychowanie w duchu otwartości na różnorodność kulturową
    •    zapoznanie z folklorem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
    •    nauka podstaw emisji głosu oraz notacji muzycznej
    •    nauka cyrylicy

Jakie planujemy sposoby ich realizacji:
    •    nauka piosenek ludowych, paraliturgicznych i kolęd
    •    nauka liturgicznych pieśni różnych tradycji cerkiewnych na dopasowanym poziomie trudności
    •    przygotowanie do śpiewania Św. Liturgii
    •    animacje muzyczno-ruchowe
    •    występy przed publicznością
    •    integracja

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach 17:00-18:45 z 15-minutową przerwą, Centrum Kultury Prawosławnej, 4 razy w miesiącu.
Spotkania wypadające w związku z dniami świątecznymi będą oddawane w formie koncertów/warsztatów w ustalonych terminach.

logo 1
partner główny

Dyrygent - Justyna Nowak

Rytmiczka, dyrygentka chóralna, nauczycielka muzyki. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, artystka Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, z zamiłowania kompozytorka oraz pasjonatka muzyki tradycyjnej.

Pochodzi z Olsztyna, gdzie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz brała udział w licznych projektach wokalnych oraz tanecznych. Występowała na najważniejszych polskich scenach, takich jak Teatr Wielki-Opera Narodowa, czy Matecznik Mazowsze, a także poza granicami Polski, m. in. w Ukrainie, Francji, czy Brazylii. Obecnie pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, prowadzi również zajęcia muzyczne dla młodzieży oraz dorosłych. Z Zespołem Muzyki Cerkiewnej Varslavia związana jest od końca 2018 roku, początkowo jako chórzystka, aktualnie również jako druga dyrygentka.

1658788661612