Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce

Już drugi rok z rzędu z wielką radością mogliśmy zaśpiewać podczas pierwszej nocnej Boskiej Liturgii święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Cieszymy się, że dane nam było razem uczestniczyć w św. Liturgii w tak wyjątkowym miejscu, łączącym duchowe skupienie, modlitewny spokój i świąteczną radość. Pielgrzymowanie na Górę Krzyży jest doświadczeniem prawosławia w czysto ludzkiej formie. Ukojenia i wyciszenia szuka tutaj co roku tysiące polskich prawosławnych. Z każdym oddechem czuć tam powietrze przesiąknięte szeptami próśb wznoszonych przez wiernych, ich refleksjami, wzruszeniem i pątniczymi trudami.

Dziękujemy za zaproszenie, które dało nam nie tylko okazję do wspólnego zaśpiewania św. Liturgii, ale również możliwość przeżycia tego mistycznego wydarzenia ze szczególnym zaangażowaniem i motywację do osobistych refleksji.

Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce